About Us

Amdanom ni

Ynglŷn â Hilf Supply Chain Solutions

Mae’r gair Hilf mewn gwirionedd yn deillio o’r gair Almaeneg Hilfe, sy’n golygu ‘Help’ neu ‘Assistance’.

Pam ymgysylltu â Hilf Supply Chain Solutions ar gyfer eich rhaglen Hyfforddiant Rheolaeth? Oherwydd gyda ni, wrth eich cynorthwyo i gyrraedd eich nodau perfformiad, daw ‘mynd yr ail filltir’ yn safonol. Mae ein Datganiad Cenhadaeth yn adlewyrchiad cywir o’r ffordd yr ydym yn cynnal ein busnes :-

‘n Anfonedigaeth Fynegiad

‘n anfonedigaeth ydy at bod ‘r preferred supplier chan Yn Hyfforddi a Consultancy assignments i mewn ‘r farchnadoedd gwasanaethwn.

Realising ‘n chwsmer chwsmeriaid ydy ‘n ‘n flaen blaen choeliwn deilyngan ddim ‘n llai , fel ‘n iawn bod depends arnyn. ‘n relentless pursuit chan chwsmer boddhad drives ‘n arfeddyd at danfon ansawdd gwasanaeth hun cant percent chan ‘r amsera. Gwrandawn , achub y blaen a ymateb at ‘n hwy yn cyfnewid gofynion fel ‘n hwy busnes alwadau ‘n anafraid.

Chynigion Yn Hyfforddi chyrsiau i mewn MRP Inventory Reolaeth , Archa Yn Arfaethu & Forecasting cystal fel busnes Basics overview cerrynt a gives yn dilyn anfonogion blas chan ‘n fagadog ‘n ddiweddar reolaeth celfi techniques a cerrynt enilla ymarfer. Cerrynt addysgwr ydy APICS ddilysedig.

Yn hyfforddi eisteddfodau ydy ‘n arferol arweiniedig am chwsmer safle am ‘n hwy chyfleuster ‘r chwmni has addysgiaeth Suite i mewn Pen-y-bond Ar Ogwr ) ai dyma preferable. Yn hyfforddi all ond bod arweiniedig i mewn ‘r Saesneg dafodiaith oddieithr ddehonglwr arferir.

Arall gwasanaethau cynigiedig chynhwysa Sourcing assignments , Gorymdeithia Mapping ( Archeba Chwblhad ), a Hymchwil projects.

The Meaning of HILF
English Language Version българин Portugues do Brasil българин 漢語 hrvatski český danske Nederlands Esperanto
Suomi français deutsch Ελληνικά עברית magyar íslenska India Bahasa Indonesia فارسی
Italiano 日本語 한국어 Malay norsk polski portuguse român Русско srpski
South Africa slovenski español svensk 台灣人. Thai Türkçe Український Cymraeg

Cymraeg arweiniad

Croeso

Cyflwyno “HILF Supply Chain Solutions Cyf.” – Ymgynghoriaeth arbenigol a ffurfiwyd o’r gred fod gofyniad gwirioneddol o fewn Cymru am gwmni sy’n arbenigo mewn materion sy’n gysylltiedig â Rheoli’r Gadwyn Cyflenwi.

Cymraeg seiliedig Reolaeth Consultancy a Yn Hyfforddi chwmni a specialises i mewn archa yn arfaethu gweithgaredd. Fanylyn arwynebedd chan specialism includes yn cymorth feinedd manufacturing chwmnïau chyfieitha archa batrymau a chyflenwa cadwyna gwybodaeth cenadwriau chan ‘n fwy chwsmer chwmnïau a gweithreda MRPII ERP chyfundrefnau.

Mae’r cwmni yn ymfalchïo yn ei allu i ‘deithio’r filltir ychwanegol’ i’w gleientau – gan wneud pob ymdrech i fynd y tu hwnt i’w disgwyliadau drwy gynhyrchu canlyniadau o’r ansawdd uchaf – mewn pryd, bob tro.

Mae’r cwmni yn fusnes a leolir yng Nghymru ac sy’n teimlo’n wirioneddol angerddol am lwyddiant diwydiant Cymru. Mae dealltwriaeth drwyadl o’r problemau gweithrediadol a wynebir gan y busnesau o fewn Cymru ynghyd â chydymdeimlad cryf tuag at y sector SME yn arwain at agwedd wedi ei ffocysu nas gwelir yn aml ymhlith rhai o’r ymgynghoriaethau mwy – y bydd llawer ohonynt yn cael cyfyngiadau amrywiol wedi eu gosod arnynt fel targedau refeniw – a allai fod yn cael blaenoriaeth ar fodlondeb y cwsmer.

Oherwydd bod y cwmni yn eiddo i Gymry yn gyfan gwbl, ac wedi ei leoli yng Nghymru, bydd unrhyw elw yn deillio o reoli’r prosiect yn llwyddiannus yn cael ei ail-fuddsoddi yn ôl i’r economi lleol – gan gyfrannu ymhellach at dwf economaidd a thuag at yr amcan yn y pen draw o GDP uwch ar gyfer Cymru, gan gryfhau sefyllfa’r genedl ar lwyfan y byd.

Prif amcan Hilf Supply Chain Solutions Cyf. yw cynnig rhagoriaeth i’w sail o gleientau, a dim ond hyn fydd yn sicrhau twf a mantais i’r cwmni, i fusnesau lleol ac i Gymru yn gyffredinol. Mae gan y cwmni enw da oherwydd ei fod yn rhoi ei gwsmeriaid yn gyntaf ac yn ceisio creu ‘ffactor wow’ arloesol bob cyfle posibl.