About Us

Om oss

Om Hilf Supply Chain Solutions

Ordet Hilf är faktiskt en derivata av det tyska ordet Hilfe, som betyder “Hjälp” eller “Assistans”.

Varför anlita Hilf Supply Chain Solutions för ditt ledarskapsutbildningsprogram? För hos oss, när vi hjälper dig att nå dina prestationsmål, är “att gå den extra milen” som standard. Vårt uppdrag är en sann återspegling av hur vi bedriver vår verksamhet:-

Vårt verksamhetsmål

<strongVårt verksamhetsmål är att bli den rekommenderade leverantören av utbildnings- och konsulttjänster på de marknader vi verkar.

Vi inser att våra kunder är första prioritet och att de förtjänar detta, eftersom vår själva existens är beroende av dem. Det är vår obevekliga jakt på nöjda kunder som driver vår avsikt om att leverera en kvalitetstjänst i 100 % av fallen. Vi lyssnar, förekommer och reagerar på deras föränderliga behov i enlighet med det som deras verksamhet kräver.

The Meaning of HILF
English Language Version българин Portugues do Brasil българин 漢語 hrvatski český danske Nederlands Esperanto
Suomi français deutsch Ελληνικά עברית magyar íslenska India Bahasa Indonesia فارسی
Italiano 日本語 한국어 Malay norsk polski portuguse român Русско srpski
South Africa slovenski español svensk 台灣人. Thai Türkçe Український Cymraeg

En presentation av ~ Hilf Supply Chain Solutions Limited

Vi är i huvudsak ett utbildningsföretag (en av de ledande utbildarna inför APICS-test), men åtar oss även konsultuppdrag och uppdrag som tillfälliga företagsledare.

Utbildningen sker i stort sett alltid i kundens lokaler inom Storbritannien.

Konsulttjänster för beställningsutförande – Detta är inte bara avsett för större företag utan även för SME-bolag (Små och Medelstora företag), där vi hjälper till med tolkning av leverantörskedjans information, samt efterfrågansmönster från deras större kunder som använder sig av MRP/ERP-system. Målet är att hjälpa det levererande företaget förstå sina kunders verksamheter på ett bättre sätt, så att de kan växa tillsammans på bästa sätt för dem båda, på vägen mot de bästa rutinerna. Utöver support på plats har ett antal ytterst relevanta utbildningar tagits fram åt marknaden.

Kurserna fokuserar på det inbördes förhållandet mellan leverantörskedjans aktiviteter upp- och nedströms. Kurser om inköp och kundbelåtenhet är grundliga inom den funktionen. Processinriktning och förändrad rangordning mot kundfokusering har dock resulterat i “glapp” i de traditionella utbildningar som erbjuds dagens föränderliga företag, i synnerhet SME-bolag där rollerna och ansvarsområdena fortsätter att öka.

Förståelsen av MRP-mekaniken är ett annat enormt område av yttersta vikt för de flesta företag, där formell utbildning blivit ovanlig sedan åttiotalet, då MRP-klassificering från företag av Oliver Wight-typ var särskilt populär. Den väl utbredda spridningen av företag som anammat ERP-system har resulterat i att man måste garantera att sådan kunskap präglas hos både köpare och planerare, på grund av det faktum att sådana system använder traditionell MRP-logik. Genom att man förstår sådana tekniker (utöver den IT-utbildning som krävs) är det enormt mycket troligare att man får en problemfri implementering.

Vill ni utrusta er supportpersonal med en översikt om modernt ledningstänkande, utan att behöva skicka dem på regelbundna kurser och föreläsningar? Kurserna i Grundläggande affärsutövande (Business Fundamentals) är troligtvis precis det ni söker. Denna halvdagskurs har tagits fram för ledningspraktikanter och nya lärlingar och ger tillräckligt med kunskap inom ett stort antal kunskapsområden riktade till icke-specialisten. I klarspråk tar den bort jargongfaktorn så att deltagarna rustas med en “snabbkunskap” om aktuella tankesätt och branschtermer, så att denna förståelse bidrar till ett ökat självförtroende på jobbet vid uppträdandet gentemot kollegor, leverantörer och kunder.

Internationella föreläsningar – Representanter från företaget har presenterats vid konferenser/utbildningsworkshops utomlands (se vår broschyr online där det finns feedback från deltagare)

För längre bort informationen behaga sända en email i Engelsk språk till info@hilf.co.uk